Bezpieczne zakupy

  1. Strona główna
  2. Wydarzenia
  3. Bezpieczne zakupy

Wydarzenie

Bezpieczne zakupy

Forum Koszalin
14.05.2021

Drodzy klienci, drodzy najemcy,

dobrze być tu razem z wami. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, abyście czuli się komfortowo i bezpiecznie w naszym centrum. Działamy zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami i zaleceniami. W trosce o zdrowie nas wszystkich prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jesteśmy tu dla was i razem z wami.

 

Dbajmy o siebie nawzajem: 

  • Proszę zachowywać odstęp od innych osób przynajmniej 2m
  • Proszę przestrzegać aktualnych przepisów dotyczących zakrywana ust i nosa.
  • Proszę regularnie myć i dezynfekować ręce. 
  • Jeśli to możliwe, proszę płacić bezdotykowo zamiast gotówką.
  • Proszę korzystać z wind tylko wtedy, gdy są Państwo od nich zależni. W celu zagwarantowania minimalnej odległości wymaganej przepisami, korzystanie z wind jest dozwolone tylko dla 3 osób jednocześnie
  • Na schodach ruchomych należy zachować co najmniej 4 stopnie odstępu 
  • Proszę zwrócić uwagę na znaki w centrum i w sklepach

 Bardzo dziękujemy za zrozumienie i współpracę!

 

Abyście mogli Państwo spokojnie robić u nas zakupy, określiliśmy szereg środków zapobiegawczych, które stosujemy w naszym centrum: 

1. zwiększone czyszczenie często używanych punktów dotykowych lub powierzchni, takich jak uchwyty drzwi, poręcze schodów ruchomych, przyciski wind 

2. Ochrona Centrum kontroluje przestrzegania oficjalnych przepisów i zwraca uwagę odwiedzających centrum na konieczność zachowania odpowiedniej odległości 

3. Dozowniki do płynu dezynfekującego umieszczone zostały w strefach wejściowych, toaletach i w pasażu handlowym 

4. Porady dotyczące ogólnie obowiązujących środków prewencyjnych przy wejściach do centrum, toaletach i w pasażu handlowym. Są to: przestrzeganie wymogów dotyczących odległości, zalecenia dotyczące regularnej higieny rąk, zalecenie dotyczące płatności bezkontaktowych, zalecenie dotyczące zakrywania ust i nosa maseczką lub innym materiałem, zalecenia dotyczące noszenia jednorazowych rękawiczek w czasie zakupów, zalecenia dotyczące parkowania pojazdów, zwracanie uwagi na innych klientów

5. Instrukcje użytkowania wind i schodów ruchomych 

6. Wyłączenie z działalności stref relaksu oraz stref odpoczynku (włączając w to ławki)

7. Zamknięcie placów zabaw dla dzieci 

8. Wyłączenie Wi-Fi w centrum

9. Uwrażliwianie najemców na przestrzeganie i wdrażanie przepisów urzędowych 

10. Regularne informacje dla klientów poprzez ogłoszenia, stronę internetową centrum i Facebook 

11. Kontrolowanie ilości osób przebywających w centrum handlowym, jeżeli to konieczne – czasowe zamykanie wejść do centrum, zarządzanie kolejką przed wejściami do centrum, w razie potrzeby rozdzielenie wejść i wyjść, tworzenie ruchu jednokierunkowego w wąskich miejscach

  

Dojazd

Trasa